Septiflow® – skuteczna terapia oddechowa

Kategoria: Baza wiedzy
Septiflow® – skuteczna terapia oddechowa

W trakcie terapii oddechowej w wyniku pominięcia jamy nosowej oraz ustnej, powietrze dostające się do płuc jest suche i zimne. Suchy oraz nieogrzany gaz wypływający z respiratora i aparatu do znieczulania powoduje wysychanie błony śluzowej dróg oddechowych, co wiąże się z większym ryzykiem uszkodzenia
błony śluzowej, niedrożnością oraz infekcjami układu oddechowego. Obwody oddechowe Septi
ow® dzięki unikalnej konstrukcji umożliwiają ogrzewanie i nawilżanie powietrza w trakcie terapii oddechowej.

Obwód oddechowy Septiflow® zawiera specjalną błonkę, która rozdziela obwód na część wdechową oraz wydechową. Dzięki temu, powietrze wydychane – ciepłe i nawilżone, przekazuje energię ogrzewając powietrze wdechowe.  Skutkiem tego, gaz pobierany przez pacjenta jest ogrzany oraz bardziej nawilżony, gdyż ryzyko skroplenia pary wodnej w ogrzanym powietrzu jest zminimalizowane.Ogrzana i nawilżona błona śluzowa pęcherzyków płucnych jest odpowiednią barierą umożliwiającą skuteczne przenikanie leku podanego metodą nebulizacji do krwiobiegu.

Zastosowanie dodatkowo nebulizacji siateczkowej Aerogen, charakteryzującej się kilkukrotnie wyższą depozycją leku w porównaniu do nebulizatorów pneumatycznych - daje wymierne korzyści kliniczne.

Pułapki wodne, w które wyposażony jest Septiow®, umożliwiają w szybki oraz bezpieczny sposób usuwania  gromadzącego się  kondensatu, który jest siedliskiem rozwoju bakterii przyczyniających się do rozwoju zapalania płuc.