Prawidłowe pobieranie BAL –popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w trakcie bronchoskopii

Kategoria: Baza wiedzy
Prawidłowe pobieranie BAL –popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w trakcie bronchoskopii

Popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelikowe (ang. bronchoalveolar lavage, BAL) to materiał biologiczny pobierany z płuc w trakcie płukania oskrzelowo-płucnego podczas bronchoskopii. Jest to procedura diagnostyczna pozwalająca rozpoznać oraz prowadzić diagnostykę różnicową wielu chorób płuc i układu oddechowego.

BAL jest również cennym materiałem do badań naukowych umożliwiających prowadzenie nowoczesnych eksperymentów naukowych. Uważa się, że pobieranie i monitoring parametrów BAL jest w stanie zastąpić bardziej inwazyjne metody do monitorowania postępowania choroby.

TECHNIKA WYKONANIA BAL

BAL wykonuje się podając od 100 do 250 ml soli fizjologicznej do płuc a następnie odsysając ją za pomocą bronchoskopu np. Ambu aScope 4 Broncho. BAL bywa często mylone z BW (bronchial washing) – dokładną charakterystyka obydwu rodzajów procedur przedstawiono w tab. 2.

BW (bronchial washing) — płukanie oskrzeli

wprowadzenie i odzyskanie pewnej objętości płynu bez konieczności zaklinowania końcówki bronchoskopu w drzewie oskrzelowym

 

BAL (bronchoalveolar lavage) — płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe

wprowadzenie około 100–250 ml płynu i odzyskanie około 50–70 % objętości podanej, z koniecznością zaklinowania końcówki endoskopu lub cewnika w oskrzelu segmentalnym lub dalszym

 

Tab.2 Charakterystyka procedur BAL oraz BW [1]

BAL POBRANIE ZGODNIE Z PROCEDURĄ

Poprawnie pobrany materiał umożliwia dalsze, wiarygodne testy lekowrażliwości bakterii i wykrywanie mechanizmów oporności w tym najbardziej niebezpiecznej obecnie Klebsiella pneumoniae typu New Delhi posiadająca mechanizm oporności KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase).

BAL powinien być pobierany do sterylnych pojemników wykonanych z polipropylenu, najlepiej w systemie zamkniętym (np. Ambu® aScope BronchoSampler™) tak, aby zapobiec zanieczyszczeniu oraz zabezpieczając personel medyczny przed skażeniem.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BAL

WSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE

Zakażenia układu oddechowego

— wewnątrzszpitalne

— związane z mechaniczną wentylacją

— zaburzenia odporności: wrodzone, nabyte,

polekowe

 

Nowotwory

 

— obwodowe zmiany płucne

— rak oskrzelikowo-pęcherzykowy

— rozsiane zmiany przerzutowe

— rozsiew typu lymphangitis carcinomatosa

 

Ostre uszkodzenie

— choroby śródmiąższowe płuc

—choroby zawodowe (pylice, azbestoza, berylioza)

— krwawienie pęcherzykowe

Rozsiane zmiany naciekowe

— sarkoidoza

— proteinoza płucna

— histiocytoza

— eozynofilowe zapalenie płuc

— nacieki polekowe

— reakcja odrzucania przeszczepu

WSKAZANIA LECZNICZE

 

— proteinoza płucna

— inhalacja substancji toksycznych

promieniotwórczych

— pyły nieorganiczne (krzemica)

— krwawienie pęcherzykowe

— mukowiscydoza

— w nielicznych przypadkach ciężkiego

zaostrzenia astmy oskrzelowej (konieczność

usunięcia wydzieliny z obwodowego

odcinka dróg oddechowych)

Tabela 3. Wskazania do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego[1]

PRAWIDŁOWE WYKONANIE BAL z aScope 4 Broncho i Ambu® aScope BronchoSampler™.

Płyn z BAL stanowi cenny materiał diagnostyczny, umożlwiający dokładnie dobranie ukierunkowanej antybiotykoterapii. Najlepszą metodą pobierania materiału jest wykorzystanie w pełni sterylnego sprzętu oraz prowadzenie procedury w systemie zamkniętym zabezpieczając personel medyczny przed skażeniem. Dodatkowo ważne jest aby mieć gwarancję, że w trakcie procedury nie dojdzie do utraty materiału w trakcie nadmiernego odsysania bądź odłączania drenów ssących od pojemnika.

Wykonanie procedury z użyciem sterylnego sprzętu Ambu aScope™ 4 Broncho oraz Ambu® aScope BronchoSampler™ będącego w naszej ofercie jest bardzo proste oraz bezpieczne.

  1. Pierwszym krokiem do wykonania procedury jest podłączenie sterylnego, jednorazowego bronchoskop Ambu aScope™ 4 Broncho do monitora Ambu aView za pomocą złącza.
  2. Następnie do złącza Bronchoskopu Ambu aScope™ 4 Broncho podłączamy w pełni sterylny, system zamknięty do pobierania próbek BAL – Ambu® aScope BronchoSampler™.
  3. Tak przygotowanie zestaw jest gotowy do pracy. Za pomocą przekręcanego przełącznika mamy wygodny dostęp do ssania lub próbkowania.

Kliknij tutaj, aby przejść do sklepu 

lub napisz do specjalisty, w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji email: dostrowski@biameditek.pl

1. Chciałowski A, Chorostowska-Wynimko J, Fal A, et al. Recommendation of the Polish Respiratory Society for bronchoalveolar lavage (BAL) sampling, processing and analysis methods. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79(2): 75–89, indexed in Pubmed: 21351058
2. King TE. Clinical advances in the diagnosis and therapy of the interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 172(3): 268–279, doi: 10.1164/rccm.200503-483OE, indexed in Pubmed: 15879420.
3. Materiały reklamowe firmy Ambu