Monitorowanie i analiza epizodów bezdechu, bradykardii i desaturacji (ABD) w monitorach pacjenta BeneVision serii N oraz ePM

Kategoria: Baza wiedzy
Monitorowanie i analiza epizodów bezdechu, bradykardii i desaturacji (ABD) w monitorach pacjenta BeneVision serii N oraz ePM

U około 85% dzieci urodzonych poniżej 37 tygodnia i nawet u 100% urodzonych poniżej 28 tygodnia ciąży występują bezdechy wcześniacze (AOP, ang. apnea of prematrity; około 20 sekundowe przerwy w oddychaniu), którym towarzyszą bradykardie i desaturacja tlenu [1,2].

Monitory pacjenta produkcji firmy Mindray – modułowe BeneVision serii N, kompaktowo-modułowe ePM10M/12M/15M i kompaktowe eP1/12/15 - posiadają narzędzia pozwalające na wykrywanie i analizę epizodów ABD.

Statystyczna analiza występowania zespołów ABD oraz czasu ich trwania pozwala lepiej ocenić stan pacjenta, a nawet może prowadzić do wczesnego wykrycia sepsy i tym samym szybszego wdrożenia leczenia: „potwierdziliśmy, że ostry wzrost częstości występowania ABD może wystąpić w dniu poprzedzającym rozpoznanie ostrej choroby, takiej jak sepsa” [3].

Terapie stosowane w celu wyeliminowania AOP mogą prowadzić do niepożądanych skutków takich jak np. tachykardia, która może wystąpić podczas podawania cytrynianu kofeiny [4]. W celu monitorowania przebiegu leczenia w noworodkowym oprogramowaniu kardiomonitorów BeneVision serii N oraz ePM można wykorzystać Ekran SpO2, na którym w przejrzysty, graficzny sposób przedstawione są bieżące wartości mierzonych parametrów, granice alarmowe oraz założone zakresy do jakich powinno się dążyć podczas terapii:

1. Zhao J, Gonzales F, Mu D (2011) Apnea of prematurity: from cause to treatment. Eur J Pediatr 170: 1097-1105
2. Schmidt B, Roberts RS, Davis P, Doyle LW, Barrington KJ, Ohlsson A, Solimano A, Tin W (2006) Caffeine therapy for apnea of prematurity. N Engl J Med 20: 2112-2121
3.  Fairchild K, Mohr M, Paget-Brown A, et al. : Clinical Associations of Immature Breathing in Preterm Infants. Part 1- Central Apnea, Pediatr Res 80(1): 21-27, 2016.
4. Aleksandra Goryniak, Angelika Szczęśniak, Daria Śleboda, Barbara Dołęgowska; Bezdech wcześniaczy – charakterystyka i leczenie; Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie