Ekonomia Wentylacji Jednego Płuca

Kategoria: Baza wiedzy
Ekonomia Wentylacji Jednego Płuca

Znieczulenie do operacji resekcji miąższu płuca wymaga odseparowania płuc i prowadzenia okresowej wentylacji jednego z nich tzw. procedura wentylacji jednego płuca (ang. one-lung ventilation - OLV). Ma to na celu zabezpieczenie płuca nieoperowanego przed przedostaniem się krwi i materiału zakaźnego.

Najczęściej wykorzystywaną do tego metodą jest użycie rurki dwuświatłowej (DLT – Double Lumen Tube). Dostępne na rynku są również klasyczne rurki dwuświatłowe wymagające potwierdzenia położenia za pomocą bronchoskopu oraz rurki VivaSight, które dzięki wbudowanej na końcu kamerze umożliwiają podgląd całej procedury – od intubacji po ciągły monitoring w trakcie zabiegu.

W badaniu z 2019 roku duńscy badacze Larsen i wsp. porównali pod kątem opłacalności zastosowanie obydwu rozwiązań tj. użycia VivaSight oraz klasycznej DLT oraz bronchoskopu w trakcie procedur torakochirurgicznych z perspektywy Duńskiego Systemu Zdrowotnego.

Analizy ekonomiczne wykonano wykorzystując metodę mikrokosztów.

Wnioski z badania: koszt użycia VivaSight na procedurę był o 51.06$ niższy niż klasycznej rurki dwuświatłowej i bronchoskopu (299.96 $ vs 347.61 $). Stosowanie rurek dwuświatłowych z wbudowaną kamerą jest procedurą tańszą niż klasyczna metoda weryfikacji położenia DLT za pomocą bronchoskopu.