Early Warning Score – system wczesnego ostrzegania

Kategoria: Baza wiedzy
Early Warning Score – system wczesnego ostrzegania

Szybkie rozpoznanie oraz właściwe wstępne leczenie pacjentów w stanie krytycznym może zapobiec dalszemu pogorszeniu ich stanu klinicznego i zatrzymaniu krążenia. Znane są różne systemy wczesnego ostrzegania. W celu wczesnej identyfikacji pacjentów zagrożonych Europejska i Polska Rada Resuscytacji zalecają używanie skali wczesnego ostrzegania – EWS (ang. Early Warning Score) lub w zależności od oddziału, zmodyfikowanej skali wczesnego ostrzegania MEWS (ang. Modyfited Early Warning Score). Firma Mindray zapewniła system wczesnego ostrzegania, który identyfikuje pacjentów w stanie potencjalnie krytycznym, umożliwiając szybką interwencję kliniczną. W monitorze parametrów życiowych VS-900 obsługiwane są skale zarówno EWS, MEWS, oraz istnieje możliwość konfiguracji i edycji indywidualnej skali wczesnego ostrzegania – dostosowanej do potrzeb każdej jednostki medycznej. Monitor VS-900 automatycznie odświeża wyniki oceny pacjenta w czasie rzeczywistym w przypadku zmiany mierzonych parametrów. Pozwala na przeglądanie i ręczne modyfikacje ocenianych parametrów przed ich zapisaniem, zapewniając dokładność wyników oceny.

W Polsce użycie tego typu skal nadal nie cieszy się dużą popularnością, natomiast szeroko rozpowszechnione jest w innych krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii. Jest to cenne narzędzie, które wprowadzone do polskiej praktyki medycznej może zapobiec pogorszeniu stanu hospitalizowanego pacjenta oraz zmniejszyć liczbę zatrzymań krążenia, przyjęć na OIT czy też zgonów. Posługiwanie się skalą EWS jest prostą czynnością, której można nauczyć się w krótkim czasie.

Źródło: Materiał marketingowy Mindray.

W celu uzyskania oferty skontaktuj się ze specjalistą z Twojego regionu. Kliknij żeby przejść do mapy 

lub wyślij email na bmtmedical@biameditek.pl