Czy diagnostyka neurologiczna naraża pacjentów na ryzyko (zakażenia)?

Kategoria: Baza wiedzy
Czy diagnostyka neurologiczna naraża pacjentów na ryzyko (zakażenia)?

Czy diagnostyka neurologiczna naraża pacjentów na ryzyko (zakażenia)?

W niedawno przeprowadzonym wieloośrodkowym badaniu sprawdzono, czy oczyszczone (przygotowane do ponownego użycia) wielorazowe elektrody EEG zawierają bakterie, które mogą prowadzić do zakażenia.

Okazało się, że 1 z 4 elektrod jest zanieczyszczona. Pozytywne wyniki hodowli wynikają z realnego ryzyka zakażenia szpitalnego (HAI). 90% zanieczyszczonych, następnie oczyszczonych i gotowych do użycia elektrod EEG wielokrotnego użytku zawierało bakterie, które mogą prowadzić do HAI. Elektrody EEG są wyrobami medycznymi semi-krytycznymi, nakładanymi na skórę po zabiegu abrazji. Wyniki badań wskazują na dużą liczbę oczyszczonych, gotowych do użycia elektrod EEG wielokrotnego użytku zanieczyszczonych bakteriami, które są groźne dla pacjenta i tym samym stanowią dla niego potencjalne ryzyko. W związku z tym wskazane może być ponowne przeanalizowanie metod czyszczenia i zmiana standardowych praktyk stosowanych wobec elektrod EEG. Aby wyeliminować potencjalne ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, można rozważyć zastosowanie elektrod EEG jednorazowego użytku.

4,1 miliona pacjentów w Europie doznaje zakażeń szpitalnych każdego roku!

Zakażenie szpitalne (HAI) definiuje się jako zakażenie nabyte w szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej. Co roku około 4,1 miliona pacjentów w Unii Europejskiej jest zakażonych podczas pobytu w szpitalu. FDA i CDC opublikowały pewne wymagania dotyczące czyszczenia sprzętu biomedycznego i podzieliły ten sprzęt na 3 poziomy w odniesieniu do klasyfikacji Spaulding.

  • Sprzęt krytyczny – sprzęt, który wchodzi w normalnie jałową tkankę lub układ naczyniowy i wymaga przed użyciem sterylizacji np.: różnego rodzaju urządzenia chirurgiczne, w tym pewne rodzaje elastycznych endoskopów, które wchodzą w kontakt z krwią lub innymi jałowymi obszarami ciała.
  • Sprzęt półkrytyczny – sprzęt, który kontaktuje się z błonami śluzowymi lub nienaruszoną skórą i wymaga dezynfekcji na wysokim poziomie, która zabija wszystkie przetrwalniki bakterii z wyjątkiem przetrwalników wyjątkowo opornych na działanie czynników fizyko-chemicznych. Dla nich preferowana jest sterylizacja np.: różne elastyczne i sztywne endoskopy, sprzęt do znieczulania i sprzęt do terapii oddechowej, elektrody miseczkowe do EEG.
  • Sprzęt niekrytyczny – sprzęt, który kontaktuje się z nienaruszoną skórą, ale nie z błonami śluzowymi i wymaga dezynfekcji niskiego poziomu np.: mankiety do pomiaru ciśnienia krwi lub stetoskopy.

Elektroda miseczkowa EEG jest zdefiniowana jako półkrytyczny wyrób medyczny.

Niewystarczające czyszczenie sprzętu wielokrotnego użytku w wielu oddziałach neurodiagnostycznych i związane z tym ryzyko zakażeń wynika głównie ze zbyt uproszczonych wewnętrznych wytycznych dotyczących czyszczenia elektrod miseczkowych wielokrotnego użytku. Często zalecane procedury obejmują jedynie czyszczenie wodą, mydłem i szczotką. Samo czyszczenie nie usuwa bakterii. Aby usunąć mikroskopijne zanieczyszczenia, w tym krew wymagana jest dezynfekcja. 

Dezynfekcję dzieli się na trzy poziomy, a elektrody EEG wielokrotnego użytku wymagają najwyższego – 3 poziomu. Procedury dotyczące najwyższego poziomu są złożone. Jeśli się ich przestrzega, to proces czyszczenia może trwać około 20 minut. Alternatywnie wytyczne sugerują, że elektrody EEG wielokrotnego użytku mogą być sterylizować w autoklawie.

Czy budżet przeznaczony na diagnostykę pacjenta zawiera ukryte koszty?

Zakażenia szpitalne (HAI) należą do najczęstszych zdarzeń niepożądanych występujących w opiece zdrowotnej. Dodatkowo są one źródłem znacznego dyskomfortu dla pacjentów, powodują również znaczne obciążenie ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej. Każdego dnia średnio jeden na 25 hospitalizowanych pacjentów ma co najmniej jedną infekcję związaną z opieką zdrowotną. Wyroby medyczne wielokrotnego użytku stwarzają ryzyko zakażenia poprzez zanieczyszczenie krzyżowe. Sposobem na uniknięcie ryzyka infekcji jest zastąpienie wyrobów wielorazowych wyrobami jednorazowego użytku.

W celu uzyskania oferty skontaktuj się ze specjalistą z Twojego regionu. Kliknij żeby przejść do mapy 

lub wyślij email na bmtmedical@biameditek.pl

Źródło: materiał marketingowy Ambu