• Sklep

  ul. Elewatorska 58
  15-620 Białystok

 • Zadzwoń Teraz

  +48 85 66 45 224

 • Godziny Otwarcia

  Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 16.00
  Sobota – Niedziela: Zamknięte

Formularz Kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest CIRRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, e-mail: zgody@cirro.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie w celu:

1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

2. marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych ADO – podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, jeżeli Pani/Pan nie wyraził takiej zgody ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w tym celu. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do czasu zrezygnowania przez ADO z prowadzenia działalności marketingowej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firma świadcząca usługi IT.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie i przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych ADO.

CIRRO

Koszyk